Veiligheidsdag Hoco beton

woensdag 30 maart 2022

Op woensdag 30 maart 2022 vond de Bewust Veilig dag plaats. Ook Hoco beton heeft meegedaan aan dit initiatief dat jaarlijks plaatsvindt.

Tijdens deze dag stonden we extra stil bij veilig en gezond werken. We deden dit door in groepen bij elkaar te komen. Eerst werd door een aantal medewerkers een werkplek geobserveerd en daarna gingen we met elkaar het gesprek aan over veiligheidsrisico’s en -dilemma’s. En hoe we samen kunnen zorgen voor een open, prettige en werkomgeving waarin ALTIJD veilig en gezond gewerkt wordt. Want het uiteindelijke doel is dat elke werkdag een ‘Bewust Veilig Werken dag’ is!

Iedereen deed enthousiast mee en het leverde veel boeiende en inspirerende gesprekken op om dit samen te realiseren!