Constructief beton

In de utiliteitsbouw staat de tijd altijd onder druk. Prefab beton is daarmee uitermate geschikt voor het realiseren van een compleet casco. De prefab elementen worden onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd waardoor wij een constante hoge kwaliteit kunnen garanderen. In het werk worden de elementen eenvoudig gemonteerd waardoor er efficiënter, in tijd en kwaliteit, gebouwd kan worden. Hoco Beton kan het complete casco bestaande uit kolommen, balken, massieve wanden en vloeren voor u realiseren en daarmee als totaalleverancier de aannemer van dienst zijn.

Massieve vloerplaten

Buiten de TT-platen produceert Hoco Beton ook massieve vloerplaten. Voor vloeren geldt dat deze in casco’s de schijfwerking verzorgen. Ook in prefab massieve vloerplaten is dit te realiseren door het opnemen van koppelingen. Tevens kunnen in de platen sparingen voor trappen of installaties worden meegenomen. Instortvoorzieningen, zoals leidingen of elektra, kunnen direct in het element worden gestort zodat slijpwerk op de bouw kan worden beperkt.

Kolommen & Wanden

Kolommen kunnen naar wens worden uitgevoerd en voorzien worden van alle benodigde instortvoorzieningen. Ronde kolommen, vierkant en met of zonder oplegnok behoren allemaal tot de mogelijkheden als onderdeel van het complete constructieve casco.

Hoco beschikt over de nodige ervaring in het uitvoeren van wandelementen. Door te werken met prefab wanden kan op de bouwplaats een hoge bouwsnelheid worden gerealiseerd en daarmee kostbare tijd worden gereduceerd.

In de elementen kunnen door ons de nodige instortvoorzieningen worden meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan stekken om constructieve redenen, maar ook voorzieningen ten behoeve van elektra behoren tot de mogelijkheden.

Doordat Hoco zelf de engineering kan verzorgen kunnen we alle voorzieningen meenemen in het proces en direct anticiperen op mogelijke consequenties ten aanzien van de elementen.